payrolladministratie.com

Payroll administratie

Welkom op de website met uitleg en informatie over hoe u het beste uw administratie omtrent uw werknemers met payroll in Nederland kunt uitbesteden.

Bent u als ondernemer en/of werkgever in Nederland misschien op zoek naar informatie over payroll, zoekt u een payrollbedrijf voor uw bedrijf of wilt u meer over de mogelijkheden van het uitbesteden van uw administratie omtrent uw medewerkers met payroll en wat dit kost weten? Stopt u dan met verder zoeken! Op al deze vragen geven wij u hieronder antwoord, uitleg en informatie.

Heeft u na het lezen hiervan echter nog verdere vragen of wilt u meer payroll informatie of uitleg over het uitbesteden van uw administratie omtrent uw medewerkers met payroll van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of scherpe payrollofferte voor uw bedrijf aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van het uitbesteden van uw administratie omtrent uw medewerkers met payroll binnen uw bedrijf, de positieve gevolgen hiervan voor u, uw bedrijf, personeel, CAO, sector en/of branche en de bijbehorende payrolltarieven hierbij.

Vraag een gratis offerte voor uw administratie met payroll aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is het uitbesteden van uw administratie met payroll?

Bij de dienstverlening payroll besteedt u op papier het juridische werkgeverschap van 1 of meer van uw medewerkers aan een payrollbedrijf uit. Dit is ook direct het grote verschil tussen het uitbesteden van uw administratie omtrent uw medewerkers met payroll aan een payrollbedrijf en een loonadministratiekantoor of accountant in Nederland. Bij de laatste blijft u namelijk nog steeds juridisch de werkgever van uw personeel, met alle werkgeversrisico’s van dien.

Dit betekent dat u bij het uitbesteden van uw administratie omtrent uw medewerkers met payroll o.a. nog steeds wel zelf uw eigen medewerkers werft en selecteert en de werktijden, salarissen en arbeidsvoorwaarden (minimaal conform uw CAO) van uw medewerkers bepaalt. Verder verzorgt u ook nog steeds de planning, behoudt u het contact met uw medewerkers en vanuit de arbowetgeving houdt u ook nog steeds het toezicht op uw werkvloer (hier verandert er dus niets met het uitbesteden van uw administratie omtrent uw medewerkers met payroll!).

Het payrollbedrijf moet als juridische werkgever van uw medewerkers bij het uitbesteden van uw administratie omtrent uw medewerkers met payroll o.a. zorgen voor de betaling van de netto-salarissen en afdrachten loonbelasting, sociale lasten en pensioenpremies.

U huurt/least dus eigenlijk met payroll bij een payrollbedrijf uw eigen personeel terug, maar bent bij het uitbesteden van uw administratie omtrent uw medewerkers aan een payrollbedrijf van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s verlost. Omdat u hierdoor meer tijd en geld voor belangrijkere zaken binnen uw bedrijf overhoudt, is dit dan ook voor veel ondernemers, werkgevers en/of payroll klanten in Nederland de belangrijkste reden om het juridisch werkgeverschap en administratie van zijn/haar personeel (meer dan 200.000 payrollwerknemers in Nederland) met payroll aan een payrollbedrijf uit te besteden. Laat ons u ook verder helpen en vraag nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor het uitbesteden van uw administratie omtrent uw medewerkers met payroll bij ons aan!

Waarom uw administratie met payroll aan een payrollbedrijf uitbesteden?

Onvoorstelbaar welke vragen er b.v. over verzuimverzekeringen, employeebenefits, pensioenen, arbodienst, UWV, Belastingdienst etc. allemaal op een ondernemer en/of werkgever in Nederland afkomen.

Als ondernemer en/of werkgever heeft u vaak geen zin en tijd om u zich hierin te verdiepen. Laat staan dat u alle juridische werkgeversrisico’s op personeelsgebied voor u en uw bedrijf kunt overzien. Een oplossing voor u en uw bedrijf is dan uw administratie omtrent uw medewerkers met de dienstverlening payroll aan een payrollbedrijf in Nederland uit te besteden!

Het payrollbedrijf wordt bij deze vorm van uitbesteden (outsourcen) namelijk administratief én juridisch de werkgever van uw werknemers. Zij draagt daardoor o.a. zorg voor arbeidscontracten, salarissen, ziektebegeleiding, volgens de Wet Verbetering Poortwachter en weet precies wanneer iemand op een vast arbeidscontract aanspraak kan maken. Zo komt u juridisch nooit meer voor verrassingen te staan, als u uw administratie omtrent uw medewerkers met payroll aan een payrollbedrijf uitbesteedt.

Vraag een gratis offerte voor uw administratie met payroll aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Voor wie is het uitbesteden van hun administratie met payroll interessant?

In feite is het werken en uitbesteden van uw administratie omtrent uw medewerkers, i.v.m. kortlopende projecten of lange termijntrajecten, met payroll aan een payrollbedrijf voor iedere organisatie, die met personeel in Nederland werkt, interessant. Dit komt doordat u met payroll bij een payrollbedrijf efficiënter inkoopt, uw werkgeversrisico’s beperkt, financiële voordelen behaalt en up to date kennis van wet- en regelgeving in Nederland met payroll bij een payrollbedrijf heeft.

Denkt u zich eens in dat u zich met het uitbesteden van uw administratie omtrent uw medewerkers met payroll aan een payrollbedrijf in Nederland niet meer hoeft te bekommeren over wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken, geen aangiften van het UWV en Belastingdienst meer krijgt, geen kosten van een arbodienst en overige personeelsverzekeringen heeft en geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding meer hoeft te doen. Wat een rust en geld zou u dat opleveren!

Wat kost het uitbesteden van uw administratie met payroll?

De kosten die u bij een payrollconstructie heeft, zijn uit een aantal onderdelen opgebouwd. Wanneer u zelf in Nederland werknemers in dienst heeft, maakt uw bedrijf deze kosten ook. Hierbij heeft u echter rekening te houden met verschillende partijen. U besteedt bijvoorbeeld uw salarisadministratie aan een administratiekantoor uit en heeft een arbodienstcontract en ziekteverzuimverzekering bij een verzekeraar afgesloten. U betaalt deze diensten allemaal apart en u krijgt er voor iedere dienst/product weer extra administratief werk bij.

Door uw administratie omtrent uw medewerkers met payroll aan een payrollbedrijf uit te besteden, bespaart u op uw personeelskosten en bent u met deze constructie hierdoor voor uw personeel in veel gevallen veel goedkoper uit.

De volgende personeelskosten zijn o.a. bij het uitbesteden van uw administratie omtrent uw medewerkers met payroll aan een payrollbedrijf inbegrepen: Brutoloon en werknemerspremies, werkgeverspremies, pensioen afdracht, reservering vakantie uren/dagen, reservering vakantiegeld, ziekte risico, arbodienst, salarisadministratie en contractbeheer.

Wij baseren onze payrolltarieven altijd op basis van het bruto uurloon, exclusief reserveringen vakantiegeld en -dagen, van een werknemer. Het payrolltarief wordt door dit bruto uurloon met een zogenaamde payrollfactor (omrekenfactor of loonsom) te vermenigvuldigen, berekend. Dit is ook in de detacherings- en uitzendbranche gebruikelijk. De hoogte van deze omrekenfactor wordt bij payroll mede door de functie, het soort arbeidsovereenkomst, CAO en ziekterisico bepaald.

U weet, als u uw administratie omtrent uw medewerkers met payroll aan een payrollbedrijf uitbesteedt, van te voren wat een werknemer u per uur kost, daar u alleen voor de daadwerkelijk gewerkte uren van uw werknemers betaalt. Bij ziekte of vakantie van een werknemer heeft u met payroll ook geen personeelskosten.

Werkt u tenslotte met uitzendkrachten en/of gedetacheerden, dan bent u met het uitbesteden van uw administratie omtrent uw medewerkers met payroll aan een payrollbedrijf sowieso 10-20% goedkoper uit! Hierbij kunnen de tariefverschillen, indien u voor hen i.p.v. uitzenden/detacheren van payroll gebruikmaakt, soms wel tot enkele euro’s per uur oplopen.

Over ons

Wij van payroll administratie kunnen elke MKB ondernemer en/of werkgever in Nederland een passende payrollconstructie tegen een scherp payrolltarief aanbieden. Vraag daarom nu direct bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte aan en ontvang deze offerte binnen 24 uur, boordevol informatie voor u, uw bedrijf en personeel over het uitbesteden van uw administratie omtrent uw medewerkers met payroll aan een payrollbedrijf in Nederland.

Vraag een gratis offerte voor uw administratie met payroll aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollbedrijven in Nederland

Aan de volgende payrollbedrijven kunt u ook uw administratie omtrent uw medewerkers met payroll uitbesteden. Diverse bedrijven, ondernemers en/of werkgevers door heel Nederland hebben dit al bij hen gedaan. Hierdoor hebben zij inmiddels gezamenlijk enkele 10.000en medewerkers bij diverse bedrijven in verschillende branches en plaatsen in Nederland op de payroll staan.

Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Please Payroll, Pay for People Payroll, Nedflex Payrolling, WePayPeople, Payroll Company, Payned Payrolling, PRO Payroll, Payper, Fortium Payroll en Next Payroll.

Voordelen van uw administratie uitbesteden met payroll

Naast de bovengenoemde redenen (tijdswinst en gemak) zijn ook de volgende voordelen van het uitbesteden van uw administratie omtrent uw medewerkers met payroll aan een payrollbedrijf voor veel ondernemers en/of werkgevers in Nederland doorslaggevend om te gaan payrollen.

Lagere personeelskosten bij uw administratie uitbesteden met payroll

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij uw administratie omtrent uw medewerkers met payroll voor scherpe payrolltarieven doen. In veel gevallen bent u met het uitbesteden van uw personeel met payroll vaak goedkoper uit dan wanneer u uw medewerkers zelf in dienst zou hebben. U bespaart met het uitbesteden van uw administratie omtrent uw medewerkers met payroll namelijk aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, arbokosten en niet te vergeten ziektekosten. Bovendien bent u met payroll in Nederland veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau samenwerkt. Dit betekent dat als u in plaats van uitzenden en/of detacheren van payroll gebruikmaakt, u soms wel enkele euro's per uur kunt besparen!

Personeelskosten vooraf inzichtelijk bij uw administratie uitbesteden met payroll

U weet wanneer u uw administratie omtrent uw medewerkers met payroll uitbesteedt vooraf wat uw personele kosten zullen zijn, zodat u hier in uw loonkostenberekeningen, budgettering, calculaties en/of offertes rekening mee kunt houden. U betaalt namelijk bij payroll een vast payrolltarief over de daadwerkelijk gewerkte uren van uw medewerkers en ontvangt hiervan periodiek één factuur. Zo heeft u als voordeel op ieder moment en plaats 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw bedrijf, als u uw administratie omtrent uw medewerkers met payroll uitbesteedt.

Minder administratie bij uw administratie uitbesteden met payroll

Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (met betrekking tot salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer als u uw administratie omtrent uw medewerkers met payroll uitbesteedt. U kunt dus bij gebruik van payroll als voordeel uw arbodienst en ziekengeldverzekering opzeggen en u heeft daarnaast niet meer met de stijgende werkgeverslasten in uw branche te maken. U heeft immers, als u uw administratie omtrent uw medewerkers met payroll uitbesteedt, geen personeel meer in dienst!

U blijft de baas binnen uw bedrijf als u uw administratie met payroll uitbesteedt

In de praktijk blijft u bij het uitbesteden van uw administratie omtrent uw medewerkers met payroll voor uw personeel gewoon nog steeds 'de baas' binnen uw bedrijf. Dit betekent dat het payrollbedrijf slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie fungeert. U blijft met het uitbesteden van uw administratie omtrent uw medewerkers met payroll aan een payrollbedrijf namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw bedrijf, echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren, verantwoordelijk. Voor uw werknemers betekent dit dat er feitelijk ook niet veel, met het uitbesteden van uw administratie met payroll, verandert. Behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener, op het gebied van personeel en organisatie, kunnen terugvallen.

Geen werkgeversrisico's bij uw administratie uitbesteden met payroll

Uw huidige en/of nieuw geworven medewerkers werken dus exclusief voor u, maar staan bij het payrollbedrijf op de loonlijst (= payroll vertaalt uit het Engels). Dit betekent dat het payrollbedrijf als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw medewerkers is. U heeft bij het uitbesteden van uw administratie omtrent uw medewerkers met payroll aan een payrollbedrijf namelijk geen personeel meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekte bij uw administratie uitbesteden met payroll

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) medewerkers bij payroll meer bent, betekent dit dat u als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij het uitbesteden van uw administratie omtrent uw medewerkers met payroll niet meer heeft.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw medewerkers ook te maken hebben, door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis (bij uw accountant betaalt u nu per minuut!) antwoord te krijgen op uw vraag. Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw personeel bij het uitbesteden van uw administratie met payroll geregeld. U ziet aan uw medewerkers wordt door ons bij payroll ook gedacht. Na dit alles te hebben gelezen, wilt u misschien nog meer over wat het uitbesteden van uw administratie omtrent uw medewerkers met payroll voor u, uw medewerkers en bedrijf in Nederland verder kan betekenen weten? Vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte over het uitbesteden van uw administratie omtrent uw medewerkers met payroll aan een payrollbedrijf in Nederland bij ons aan!